Image
Image

Το MathPro Education είναι η σύγχρονη, εναλλακτική, καινοτόμα κι επιτυχημένη εκπαιδευτική πρόταση διδασκαλίας των Μαθηματικών με βάση τα διαφορετικά προφίλ μάθησης των παιδιών.

Σε ποιον απευθύνεται;

To MathPro Education απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας, ειδικούς, ερευνητές,  σχολεία και κέντρα εκπαίδευσης μαθηματικών.

Ποιο είναι το σκεπτικό;

Το MathPro Education βασίζεται στην παιδοκεντρική εκπαιδευτική φιλοσοφία που τονίζει τη διαφορετικότητα κάθε παιδιού και αναγνωρίζει ότι κάθε παιδί έχει διαφορετικά δυνατά γνωστικά στοιχεία γενικά και στα μαθηματικά ειδικά, τα οποία και οικοδομούν το προσωπικό του προφίλ μάθησης των μαθηματικών. Στον πυρήνα του MathPro Education βρίσκεται η αρχή ότι κάθε παιδί μπορεί να μάθει και να αγαπήσει τα μαθηματικά, αρκεί να τα διδαχτεί με τον τρόπο που του ταιριάζει, δηλαδή με τον τρόπο που τα καταλαβαίνει καλύτερα.

Τι περιλαμβάνει;

Το MathPro Education περιλαμβάνει:

  • Το MathPro Test (Τεστ Μαθηματικού Προφίλ & Δυσαριθμησίας ) , το πρώτο σταθμισμένο ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης μαθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών Α΄ έως Στ΄ Δημοτικού. Με βάση αυτό μπορεί ένας ειδικός ή ένας εκπαιδευτικός να διερευνήσει κατά πόσο οι μαθηματικές δεξιότητες ενός παιδιού είναι οι αναμενόμενες για την ηλικία του κι ένας ειδικός να σκιαγραφήσει λεπτομερώς το προφίλ μάθησης κάθε παιδιού στα Μαθηματικά με σκοπό να ανιχνεύσει τα παιδιά που πιθανώς αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες ειδικού τύπου (Δυσαριθμησία) αλλά κι εκείνα που είναι χαρισματικά στα Μαθηματικά.
  • Το MathPro Training , που περιλαμβάνει τη διεξαγωγή σεμιναρίων και εργαστηρίων με στόχο την επιμόρφωση γονιών, εκπαιδευτικών και ειδικών στον τομέα της αποτελεσματικής διδασκαλίας των Μαθηματικών σε παιδιά που αγαπούν τα μαθηματικά και θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις και τις τεχνικές τους δοκιμάζοντας εναλλακτικές στρατηγικές ή σε παιδιά που δυσκολεύονται στα Μαθηματικά λόγω σχολικών κενών ή Μαθησιακών Δυσκολιών, ειδικών (Δυσαριθμησία) ή μη.
  • To ΜathPro E-learning που περιλαμβάνει εκπαιδευτικά video - animations που παρουσιάζουν διαφοροποιημένες στρατηγικές διδασκαλίας των βασικών μαθηματικών εννοιών και διαδικασιών , πολυάριθμα φύλλα εργασίας σε εκτυπώσιμη μορφή , διαδραστικά κουίζ διαβαθμισμένης δυσκολίας με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση , καθώς και μια σειρά βιβλίων για γονείς, εκπαιδευτικούς και ειδικούς, που προτείνουν μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων και με απλά καθημερινά υλικά (νομίσματα, τραπουλόχαρτα, μετροταινία) εναλλακτικές στρατηγικές διδασκαλίας των βασικών Μαθηματικών εννοιών και διαδικασιών (προπαίδεια, νοεροί υπολογισμοί, πράξεις, δεκαδικό σύστημα, κλάσματα, επίλυση προβλημάτων) που διδάσκονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και αποτελούν προαπαιτούμενα για τα Μαθηματικά του Γυμνασίου.
  • Το MathPro Research, που περιλαμβάνει τα απαραίτητα ερευνητικά εργαλεία για επιστήμονες που επιθυμούν να εντοπίσουν δείγματα μαθητικού πληθυσμού με μέση, χαμηλή ή υψηλή επίδοση στα μαθηματικά ή να μελετήσουν συγκεκριμένου τύπου μαθηματικές δεξιότητες των παιδιών ή να διεξάγουν έρευνες παρέμβασης με βάση το μαθηματικό προφίλ των συμμετεχόντων της έρευνας.

Με ποιο τρόπο διαφοροποιείται;

Το βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί το MathPro Education από τις υπόλοιπες μεθόδους διδασκαλίας είναι ότι προτείνει με βιωματικό τρόπο εναλλακτικές στρατηγικές διδασκαλίας των μαθηματικών εννοιών και διαδικασιών κι επιπλέον διαφορετικούς τρόπους επίλυσης μαθηματικών ασκήσεων και προβλημάτων, απομυθοποιώντας τη μία μέθοδο διδασκαλίας και τον έναν τρόπο επίλυσης, που συχνά  αποθαρρύνουν ακόμα και τα παιδιά που αγαπούν τα Μαθηματικά, όταν δυσκολεύονται να ακολουθήσουν πρακτικές που δε συνάδουν με το προφίλ τους και συχνά δεν καταλαβαίνουν.

Είναι κατάλληλο μόνο για παιδιά που αντιμετωπίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά;

Το MathPro Education είναι ένα εναλλακτικό πρόγραμμα που είναι κατάλληλο για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα της σχολικής τους επίδοσης στα Μαθηματικά. Είναι κατάλληλο για παιδιά που δυσκολεύονται στα Μαθηματικά λόγω κενών, ελλιπούς διδασκαλίας ή μαθησιακών δυσκολιών, για παιδιά που αγαπούν τα Μαθηματικά, αλλά δεν μπορούν να ακολουθήσουν τον τρόπο του δασκάλου κι έτσι φαινομενικά «αποτυγχάνουν», αλλά και για παιδιά που οι επιδόσεις τους είναι εξαιρετικά υψηλές για την ηλικία τους (χαρισματικά) κι ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους.

Πώς μπορεί ένα παιδί να βοηθηθεί από το MathPro Education;

Το MathPro Education μπορεί να βοηθήσει κάθε παιδί με πολλούς τρόπους. Αρχικά μέσω του MathPro test ο εκπαιδευτικός ή ο ειδικός μπορεί α) να σκιαγραφήσει το ατομικό προφίλ μαθησης του παιδιού, δηλαδή με απλά λόγια να βρει πώς πρέπει να διδάξει όλους τους μαθητές του για να μάθουν αποτελεσματικότερα, β) να εντοπίσει τα παιδιά που χρειάζονται εξειδικευμένη διδασκαλία λόγω πιθανών μαθησιακών δυσκολιών ή λόγω κενών από προηγούμενες τάξεις γ) να βρει παιδιά που πραγματικά έχουν εξαιρετική επίδοση στα Μαθηματικά και χρειάζονται μια αντίστοιχη τροποποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος προκειμένου να μη βαριούνται μέσα στην τάξη. Στη συνέχεια μέσω της σειράς βιβλίων MathPro Books κάθε μαθητής μπορεί να βρει υλικό που να ταιριάζει στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει καλύτερα είτε για να καλύψει πιθανά κενά ή για να αντιμετωπίσει πιθανές μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά, είτε για να ανακαλύψει εναλλακτικές τεχνικές επίλυσης ασκήσεων και προβλημάτων που δεν περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη και πολλές φορές έχει σκεφτεί και ο ίδιος, αλλά δε θεωρούνται «αποδεκτές» στα πλαίσια της σχολικής τάξης.