Image
Image

ΜathPro Books: βιβλία Μαθηματικών με βάση το προφίλ μου

Τι είναι η σειρά βιβλίων «Μαθηματικά με βάση το προφίλ μου» ;

Η σειρά βιβλίων «Μαθηματικά με βάση το προφίλ μου» (MathPro Βooks) που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο αποτελείται από σύγχρονα, καινοτόμα εκπαιδευτικά βιβλία για γονείς, εκπαιδευτικούς /ειδικούς, αλλά και παιδιά που βασίζονται στη θεμελιώδη αρχή ότι κάθε παιδί μπορεί εύκολα να πετύχει και να αγαπήσει τα Mαθηματικά, αρκεί να τα διδαχτεί με τον τρόπο που καταλαβαίνει καλύτερα. Με άλλα λόγια, όλοι μπορούν να μάθουν Μαθηματικά, αρκεί να τα μάθουν με τον τρόπο που τους ταιριάζει.

Σε τι διαφέρουν από τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά βιβλία Μαθηματικών που ήδη κυκλοφορούν;

Σε αντίθεση με τα περισσότερα εξωσχολικά βιβλία Μαθηματικών που απλά αναπαράγουν τον ένα τρόπο του σχολικού βιβλίου με πληθώρα πανομοιότυπων ασκήσεων, τα βιβλία της σειράς «Μαθηματικά με βάση το προφίλ μου» προτείνουν μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων, δηλαδή δραστηριοτήτων που κάνει το ίδιο το παιδί με απλά καθημερινά υλικά, διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας και άρα κατανόησης των βασικών Μαθηματικών του Δημοτικού που αποτελούν ωστόσο προαπαιτούμενα για τα Μαθηματικά του Γυμνασίου. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την προπαίδεια, τις προσθέσεις και αφαιρέσεις με το μυαλό, τους δεκαδικούς αριθμούς, τα κλάσματα, την επίλυση προβλημάτων, δηλαδή έννοιες και διαδικασίες που αποτελούν συχνά πηγή δυσκολιών για πολλούς μαθητές.

Ποια βιβλία περιλαμβάνει η σειρά αυτή;

  • Το βιβλίο “Οι αριθμοί πέρα από τους κανόνες” που απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς, ειδικούς αλλά και γονείς και παρουσιάζει εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας των βασικών Μαθηματικών, ( π.χ. την αρχή της ανταλλαγής στο δεκαδικό σύστημα, τις δεκαδικές τάξεις, τους δεκαδικούς αριθμούς και τα κλάσματα, τις κάθετες πράξεις, τις προσθέσεις και αφαιρέσεις με το μυαλό) προκειμένουν να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν σε βάθος και όχι απλά να παπαγαλίσουν θεμελιώδεις έννοιες και διαδικασίες.
  • Τα βιβλία “Πολλαπλασιάζω και διαιρώ με τον τρόπο που με βολεύει” που απευθύνονται κυρίως σε παιδιά Δημοτικού που δεν έχουν κατανοήσει σε βάθος τις βασικές έννοιες του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης και χρειάζονται να μάθουν πώς να «βρίσκουν» τα γινόμενα της προπαίδειας, όταν απλά δεν μπορούν να τα παπαγαλίσουν.
  • Το ebook “οι Ακέραιοι αριθμοί” που στοχεύει στη βιωματική και πολυαισθητηριακή κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν το δεκαδικό μας σύστημα όπως η γραφή και η ανάγνωση ακεραίων αριθμών, η θεσιακή αξία ψηφίων, η σύγκριση, η διάταξη και η στρογγυλοποίηση πολυψήφιων αριθμών.
  • Το ebook “Νοερές προσθέσεις και αφαιρέσεις μέχρι το 20” που απευθύνεται κυρίως σε παιδιά Δημοτικού,στοχεύει στη βιωματική και πολυαισθητηριακή κατανόηση κι εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών που αποδεδειγμένα διευκολύνουν την επιτυχή εκτέλεση νοερών υπολογισμών μέχρι το 20.
  • Σκοπός του βιβλίου "Dyscalculie et difficultés d'apprentissage en mathématiques" είναι η γεφύρωση της έρευνας με την πράξη αναφορικά με την ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων καθώς καθώς και τη διαχείριση των μαθησιακών δυσκολιών στα Μαθηματικα-Δυσαριθμησία. Παρουσιάζεται πληθώρα διαφοροποιημένων τεχνικών διδασκαλίας των μαθηματικών εννοιών και διαδικασιών οι οποίες φαίνονται να είναι αποτελεσματικές σε μαθητές με ή χωρίς δυσκολίες στα μαθηματικά με βάση την ανασκόπηση των πιο πρόσφατων ευρημάτων των επιστήμων της γνωστικής ψυχολογίας και των νευρο-επιστημών που λαμβάνει χώρα στην αρχή κάθε κεφαλαίου.

Ποια είναι τα δομικά τους στοιχεία;

Τα βιβλία της σειράς «Μαθηματικά με βάση το προφίλ μου» δεν προωθούν την άμεση διδασκαλία. Αντίθετα, προάγουν την ανακάλυψη της μαθηματικής γνώσης και άρα την ουσιαστική κατανόηση μέσα από ποικίλες δραστηριότητες που κάνει το ίδιο το παιδί (βιωματική μάθηση) αρχικά με χειροπιαστά αντικείμενα, όπως φρούτα, μολύβια, μπαλόνια και στη συνέχεια με υλικά της καθημερινότητας που έχουν όμως άμεση σχέση με τους αριθμούς, όπως τα νομίσματα, τα τραπουλόχαρτα και η μετροταινία. Αξίζει να αναφερθούν και οι επανεγγράψιμες πλαστικοποιημένες καρτέλες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα κάθε τόμου και αποτελούν ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο που προωθεί αφενός την οπτικοποίηση εννοιών και διαδικασιών, την εξάσκηση, καθώς επίσης την αυτοαξιολόγηση και την ετεροαξιολόγηση. Τέλος, τα φύλλα αξιολόγησης κάθε κεφαλαίου δίνουν τη δυνατότητα στο παιδί να δοκιμάσει πώς τα πάει, δηλαδή να αυτοαξιολογηθεί, και στον εκπαιδευτικό να αξιολογήσει τις επιδόσεις των μαθητών του, αλλά και την αποτελεσματικότητα του μαθήματός του.

Γιατί ένας γονιός ή ένας εκπαιδευτικός/ειδικός να τα επιλέξει ;

Η σειρά βιβλίων «Μαθηματικά με βάση το προφίλ μου» δίνει έμφαση στη διδασκαλία κάθε παιδιού με τον τρόπο που του ταιριάζει και ο οποίος (μπορεί να) είναι διαφορετικός από του συμμαθητή του. Έτσι, απομυθοποιείται η μία μέθοδος διδασκαλίας και ο ένας τρόπος επίλυσης ασκήσεων και προβλημάτων που συχνά χαρακτηρίζουν τα Μαθηματικά στο σχολείο, και κάποιες φορές μπλοκάρουν και αποθαρρύνουν ακόμα και τα παιδιά που αγαπούν τα Μαθηματικά, αλλά δεν μπορούν να ακολουθήσουν το μοντέλο που τους παρουσιάζει ο δάσκαλος.

Τα βιβλία αυτά προτείνονται μόνο για παιδιά που αντιμετωπίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά;

Η σειρά βιβλίων «Μαθηματικά με βάση το προφίλ μου» είναι κατάλληλη για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα της σχολικής τους επίδοσης στα Μαθηματικά. Μπορεί να βοηθήσει α) παιδιά που δυσκολεύονται στα Μαθηματικά λόγω κενών, ελλιπούς διδασκαλίας ή μαθησιακών δυσκολιών, β) παιδιά που αγαπούν τα Μαθηματικά, αλλά δεν μπορούν να ακολουθήσουν τον τρόπο του δασκάλου κι έτσι φαινομενικά «αποτυγχάνουν», γ) αλλά και παιδιά που οι επιδόσεις τους είναι εξαιρετικά υψηλές για την ηλικία τους (χαρισματικά) κι ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους στα Μαθηματικά.

Βιβλιοπαρουσιάσεις

Image
Image
Image
Image
Image
Image